دو آسیاب بالا از دو رول که در یک جهت می چرخند تشکیل شده است